JIMAT CEMETI AMARSULISAKTI

gudang bertuah
gudang bertuah

JIMAT CEMETI AMARSULI SAKTI

JIMAT CEMETI AMARSULI INI DIDAPATKAN ABAH DARI HASIL PENARIKAN ALAM DIDAERAH KERATON YOGYAKARTA  YANG MEMPUNYAI KHODAM TINGKAT TINGGI MAMPU MEMBUAT ANDA LEBIH PERCAYA DIRI DAN MELINDUNGI DIRI ANDA DARI SERANGAN ORANG JAHAT MAUPUN KHODAM GHOIB. MANFAAT DAN KHASIAT DARI JIMAT CEMETI AMARASULI ADALAH
 • MEMBUAT ANDA LEBIH BERWIBAWA DIHADAPAN ORANG BANYAK
 • MEMBANTU ANDA LEBIH PERCAYA DIRI DIHADAPAN ORANG BANYAK
 • SARANA MEMBANGKITKAN PAMOR KEWIBAWAAN PADA DIRI ANDA
 • DAPAT MEMBANTU ANDA MENGHADAPI SUATU MASALAH
 • DAPAT MENUNJANG KARIR,PANGKAT, JABATAN DAN KEDUDUKAN
 • SARANA PENJAGAAN GAIB TEMPAT USAHA KANTOR,KEDAI,TOKO, WARUNG DLL
 • DAPAT MENJAUHKAN ANDA DARI MARA BAHAYA
 • SARANA MENAMBAH KEPEKAAN PANCA INDRA ATAU INDRA KEENAM ANDA
 • SARANA AJIAN MELEBURKAN KESAKTIAN ILMU HITAM ORANG LAIN/DUKUN
 • PEMILIK PUSAKA/JIMAT AKAN MEMILIKI AJIAN PECUT ANGKORO YANG BISA MEMBAKAR MAHLUK GAIB DAN JUGA MELUKAI DALAM TUBUH MUSUH SAAT BERTARUNG
 • SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBUKA MATA BATIN
 • DAPAT MEMBANGKITKAN ENERGI SPIRITUAL PESUGIHAN ALAMI DAN ENERGI PENGASIHAN ALAMI
 • SARANA AMPUH UNTUK MENOLAK SEGALA SERANGAN MUSUH SERTA JIKA BERNIAT JARAK JAUH BISA MENGIRIM BALIK PADA PENYERANG SEHINGGA PENYERANG AKAN MERASAKAN SAKIT SEPERTI TERKENA PECUT CEMETI AMARASULI
 • MEMBANTU ANDA MEMBUANG SELURUH ENERGI NEGTIF YANG MEMBUAT DIRI ANDA SIAL
 • BENTENG GAIB/PAGAR GAIB DARI SERANGAN MAHLUK GAIB MAUPUN ILMU KIRIMAN HITAM

JIMAT CEMETI AMARASULI, PUSAKA CEMETI AMARASULI, AGEMAN PUSAKA CEMETI, CAMBUK CEMETI AMARASULI, CEMETI SODO LANANG, KEGUNAAN PUSAKA CEMETI, ASAL USUL CAMBUK AMARASULI, CARA MERAWAT CEMETI AMARASULI, CEMETI SULAIMAN, PUSAKA CEMETI ULAR, PUSAKA CEMETI KUNINGAN, PUSAKA PECUT GEMBOLO GENI


Mahar : Rp.1.000.000

Untuk nego / pemaharan Mustika / Pusaka / Benda bertuah.  Lihat link dibawah ini.


Harap dibaca sebelum memilih mustika / pusaka / benda bertuah untuk dimahar

www.gudangbertuah.com adalah Pusat Pemaharan Benda bertuah, Batu Permata Asli, Batu Mustika Asli dan Azimat Pusaka Ampuh. Batu, Mustika, Benda, Bertuah, Pusaka, Azimat, Khasiat, Antik, Mistik, Ghaib, Ampuh, Khodam, Batu Mustika, Benda Bertuah, Pusaka Bertuah, diantara Koleksi yang kami maharkan Seperti : Batu Mustika Bertuah, Benda Berkhodam Ganas ( Khodam Naga, Khodam Macan, dll), Mani Gajah, Bathara Karang, Merah Delima, dll.

Pusat pemaharan benda bertuah, batu mustika asli, batu permata bertuah dan azimat pusaka ampuh. batu, mustika, benda, bertuah, pusaka, azimat, khasiat, antik, mistik, ghaib, ampuh, khodam, batu mustika, benda bertuah, pusaka bertuah, diantara koleksi yang kami maharkan seperti : batu mustika bertuah, benda berkhodam ganas ( khodam naga, khodam macan, dll) mustika yang berkhasiat khusus untuk perjudian, pengasihan, pesugihan, penglaris agung, pendinding ampuh, tolak black magic, pengeretan, kewibawaan, kerejekian, pelarisan, aura, pemagaran, tolak balak, popularitas, mustika mancing, karier, ketentraman rumah tangga, asmara, buang sial, dll. semua mustika kami dijamin asli dan alami kami dapatkan sebagian dari warisan - penarikan tempat gaib dan mistis serta yang lainnya. selain batu mustika, benda ghaib lainnya, kami juga memaharkan bermacam azimat dan pusaka, seperti merah delima, rantai babi, jenglot, minyak pusaka, susuk, pelet, bulu perindu, pesugihan, benda ghoib, bambu pethuk, mani gajah, pusaka berkhodam, keris bertuah ampuh.

Batu Mustika - Benda Bertuah - Dan Pusaka Tarikan Lainya

Share this product :

Posting Komentar

 

www.gudangbertuah.com adalah Pusat Pemaharan Benda Bertuah, Batu Permata Asli, Batu Mustika Asli dan Azimat Pusaka Ampuh, Mustika Sakti, Mustika Ampuh, Mustika Tarikan Ghaib, Mustika Bertuah Agung, Pusaka Bertuah, Mustika Khodam Ganas, Mustika Bathara Karang, Mustika Merah Delima Asli, Azimat, Khasiat Mustika, Antik Mistik, Ghaib, Khodam, Mustika Ghoib, Mustika Khusus Kebal, Mustika Pesugihan, Mustika Tuah Susuk, Pelet, Pengasihan, Mustika Sex, Mustika Multi Tuah / Manfaat, Mustika Geliga

Support : Copyright © 2011. Batu Mustika Bertuah - All Rights Reserved
Batu Permata Mustika Batu Permata Mustika